Meldingen transacties bestuurders en commissarissen Nederlandse aandelen

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
16 Feb 2024 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
16 Feb 2024 Akzo Nobel N.V. M. de Vries
16 Feb 2024 Heineken N.V. R.G.S. van den Brink
16 Feb 2024 Heineken N.V. H.P.J. van den Broek
15 Feb 2024 Koninklijke Brill N.V. J.G.H.M. Niessen
14 Feb 2024 OCI N.V. N. Sawiris
14 Feb 2024 OCI N.V. M.C. de Vries
14 Feb 2024 OCI N.V. H.H.H. Badrawi
14 Feb 2024 OCI N.V. A. El-Hoshy
14 Feb 2024 Avantium N.V. N. Björkman
13 Feb 2024 Alfen N.V. M. Roeleveld
13 Feb 2024 Alfen N.V. M.K. Lesh
13 Feb 2024 Avantium N.V. N. Björkman
13 Feb 2024 Brunel International N.V. J.T. Andringa
13 Feb 2024 Brunel International N.V. P.A. de Laat
13 Feb 2024 Randstad N.V. A.M. van 't Noordende
13 Feb 2024 Randstad N.V. J.C. Heutink
13 Feb 2024 Randstad N.V. J. Vazquez
13 Feb 2024 Alfen N.V. J. van Rossen
13 Feb 2024 Randstad N.V. M. Beatove Moreale
12 Feb 2024 Avantium N.V. T.B. van Aken
09 Feb 2024 Cementir Holding N.V. F.C. Caltagirone
09 Feb 2024 Cementir Holding N.V. F. Corsico
07 Feb 2024 Lucas Bols N.V. F.J. Cocx
07 Feb 2024 Lucas Bols N.V. H.L.M.P. van Doorne
07 Feb 2024 Avantium N.V. T.B. van Aken
07 Feb 2024 Lucas Bols N.V. D.R. Hooft Graafland
07 Feb 2024 Akzo Nobel N.V. M. de Vries
07 Feb 2024 Ad Pepper Media International N.V. J. Körner
06 Feb 2024 Titan N.V. M. Wolfswinkel
05 Feb 2024 Pluxee N.V. F-X. Bellon
05 Feb 2024 Pluxee N.V. S. Bellon
05 Feb 2024 Pluxee N.V. N. Bellon-Szabo
31 Jan 2024 Koninklijke KPN N.V. J.F.E. Farwerck
31 Jan 2024 Adyen N.V. B.A. Nayden
31 Jan 2024 ASML Holding N.V. W.R. Allan
31 Jan 2024 Adyen N.V. A. Matthey
31 Jan 2024 Koninklijke KPN N.V. H.C. Figee
31 Jan 2024 ASML Holding N.V. R.J.M. Dassen
31 Jan 2024 Koninklijke KPN N.V. W. Stammeijer