Helpen

Uitleg over Analist Pro

Analist Pro is het beleggingsplatform voor zowel de particuliere als de professionele belegger. Analist.nl is in 2004 opgericht en geldt in Nederland en Belgi' als het portaal voor professionele beleggingsinformatie.

Onze kernpunten richten zich op de twee belangrijkste basisprincipes van het beleggen: rendement en risico. Deze twee belangrijke variabelen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Een hoog rendement is leuk maar als het risico ook erg hoog is (bijvoorbeeld in het casino), dan is dit geen verstandige manier van beleggen in onze ogen.

Kernpunten Analist Pro voor een hoger rendement:

De kans op hogere rendementen kunt u in onze ogen alleen vergroten door de vijver waar in u vist zo groot mogelijk te houden. Al jaren zien wij de Nederlandse en Belgische aandelen het fors minder doen dan veel andere landen. Dit is juist erg crue want de meeste beleggers willen toch 'lokaal' beleggen. Dit houdt in dat ze liever beleggen in aandelen die ze kennen en dus niet in buitenlandse aandelen. Deze beperking zorgt niet alleen voor een hoger concentratierisico maar ook voor lagere rendementen want er zijn simpelweg in het buitenland meer goedkopere aandelen dan in ons eigen land.

Om verder uw rendement te verhogen raden wij zeker aan om als dat kan gedekte callopties te schrijven op uw aandelen. Hierdoor ontvangt u direct inkomsten (de ontvangen optiepremies) en beperkt u zodoende gelijk uw neerwaartse risico. Via onze publicaties ontvangt u de overzichten van de rendementen van de covered call strategie voor bijna alle Amerikaans en Europese aandelen. U ziet dan wat de rendementen zijn als u nu bijvoorbeeld het aandeel IBM of Philips koopt en er direct callopties gedekt op verkoopt (schrijft).

Kernpunten Analist Pro voor een lager risico:

Het beperken van risico's is extreem essentieel. Wij raden beleggers daarom te allen tijde aan om hun portefeuilles behoorlijk te spreiden. Bij het aandelendeel stellen we aantallen tussen de 20 en de 30 bedrijven voor. Want zelfs superbelegger Warren Buffett heeft wel eens aandelen van bedrijven gekocht die later failliet gingen. Dit is niet te vermijden en is alleen te incasseren indien u uw aandelenportefeuille over een hoop aandelen verspreid heeft.

Via Analist Pro maken wij het de beleggers een stuk gemakkelijker om heel snel de meeste grote aandelenmarkten (VS, Europa en Rusland) te scannen op de belangrijkste criteria zoals het dividendrendement, de koers/winst-verhouding, omzetgroei, schuldgraad etcetera. U treft op ons platform amper of geen nieuws over de ruis van de dag. Op de korte termijn zijn beurzen puur een casino en het op korte termijn proberen te beleggen is dan ook doorgaans rampzalig.

Simpele screeners verslaan de markten

Topscreeners

Via ons screeneroverzicht kunt u eenvoudig de rendementen op de langere termijn van de meest succesvolle aandelenscreeners zien. De aandelenscreeners zijn niets anders dan hele simpele mandjes met aandelen die gefilterd (gescreend) zijn op basis van verschillende criteria. De bekendste criteria zijn o.a. de koers/winst-verhouding (CAPE ratio), het dividendrendement, de koers/boekwaarde, solvabiliteit en de groei of krimp van bijvoorbeeld de schulden, de omzet, de kasstromen et cetera. Historisch gezien leverden de hele simpele mandjes met lagere koers/winstverhoudingen veel hogere rendementen op dan mandjes met juist de hogere koers/winst-verhoudingen. Dito zien we ook bij mandjes met bedrijven met weinig schulden, ook deze deden het beter dan de bedrijven met juist hoge schulden.

Het beleggen in aandelen moet daarom in onze ogen daarom ook totaal niet als een complexe zaak gezien worden. Beleggers die de hele simpele aandelenscreeners gebruiken hebben alleen transactiekosten en geen beheerskosten. Juist ook hier is er een enorme winst: stel u belegt met 100.000 euro en uw beheerskosten voor uw fonds(en)/vermogensbeheerder liggen op 1,5 procent per jaar. Dan moet u het eerste jaar onherroepelijk 1500 euro betalen ongeacht uw rendement. Het jaar er op staat u dus sowieso die 1,5 procent onder water en in de praktijk blijkt dat beleggers eigenlijk vrijwel nooit dit soort jaarlijkse vaste kosten kunnen compenseren. Door zelf te beleggen bespaart u al direct jaarlijks gigantisch en heeft u ook het roer zelf in handen. Want ook de (dure) actieve vermogensbeheerders kunnen net zo goed als u en ik de toekomst voorspellen. Het gespreid beleggen in aandelenscreeners is historisch gezien dan zowel qua rendement als risico in onze ogen het beste alternatief.