Solvay publiceert geïntegreerd jaarverslag 2023

Het eerste jaarverslag dat de nieuwe perimeter van Solvay weerspiegelt, belicht een jaar van veerkracht en duurzame vooruitgang

Brussel, 17 april 2024, om 18u00 CEST - gereglementeerde informatie

Solvay publiceerde vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag, dat een overzicht geeft van de economische, duurzaamheids- en maatschappelijke prestaties van de onderneming voor 2023. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële en niet-financiële vooruitgang van de Groep, het bestuur, de verloning en het risicomanagement.

Dit uitgebreide document dient als referentiepunt voor belanghebbenden om de overgang naar het nieuwe bestuur van Solvay te begrijpen. Het geeft inzicht in de visie, de doelstellingen en de veranderingen die zijn doorgevoerd om de transformatie en de strategische evolutie van de onderneming te benadrukken.

"Het jaarverslag van Solvay weerspiegelt onze solide financiële prestaties, het behoud van onze concurrentiepositie en de vooruitgang van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen", zegt Philippe Kehren, CEO van Solvay . "De titel, Mastering the Essential, zet de toon. Dit is wie we zijn. In de hoofdstukken lichten we onze activiteiten toe, belichten we onze sterke punten, leggen we uit hoe we in de toekomst zullen werken en hoe overtuigd we zijn van de energietransitie die we doorvoeren. We zijn een 160 jaar oud bedrijf, met sterke fundamenten, en we beginnen vol vertrouwen aan Solvay 's volgende hoofdstuk in onze geschiedenis."

Het jaarverslag is beschikbaar op Solvay.com, waar ook een downloadbare versie beschikbaar is in het ESEF-formaat zoals gespecificeerd door de Europese Commissie in de Regulatory Technical Standard on ESEF (Verordening (EU) 2019/815). Solvay publiceert vandaag ook zijn verslag 2023 over de betaling aan overheden. Dit document is beschikbaar in de Financiële sectie van Solvay 's website.


 

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.


 

Over Solvay  

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay , bezoek solvay.com en Linkedin.

Bijlages